Besöksadress:

Umeå Folkets Hus

Skolgatan 59

903 29 Umeå

Postadress:

Umeå Folkets Hus

Box 466

901 09 Umeå

Boka konferens: 090 - 15 62 30

Växel och reception: 090 - 15 62 00

Restaurang Äpplet: 090 - 15 62 44

Etiska förhållningssätt

Umeå Folkets hus:
Vi på Umeå Folkets Hus arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer oss bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Etiska förhållningssätt

I samband med undertecknandet av bokningsbekräftelse intygar hyrestagaren att denne, samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler. Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning.

Brott mot denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid. Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren.

Umeå Folkets hus

Vi på Umeå Folkets Hus arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer oss bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.