Besöksadress:

Umeå Folkets Hus

Skolgatan 59

903 29 Umeå

Postadress:

Umeå Folkets Hus

Box 466

901 09 Umeå

Boka konferens: 090 - 15 62 30

Växel och reception: 090 - 15 62 00

Restaurang Äpplet: 090 - 15 62 44

Styrelsen

Umeå Folkets Hus är den naturliga mötesplatsen i Umeå för kultur, konferens, mat och nöje.
En arena för inspiration, nya idéer, kontakter och upplevelser.Välkommen till möjligheternas mötesplats!

VD

Håkan Bäckström
090 15 62 10
Mail

Ordinarie ledamöter

Ingela Wallrud, ordf
Janet Ågren
Margareta Rönngren
Mattias Larsson
Tommy Stark

Suppleanter

Peter Sedlacek
Östen Johansson
Tomas Lundmark
Tobias Janze
Annette Andersson

Ordinarie ledamöter utsedda
av Umeå Kommun

Mikael Berglund
Christer Åström

Suppleanter

Anders Öhberg
Marie-Louise Nilsson

Personalrepresentanter

Liselotte Häggström
Per Löfström

Suppleant

Michael Allansson

Företagsledning

Håkan Bäckström
Hans Falkstråle

Valberedning

Hans Lindberg
Erik Bergkvist
Christin Broman
Eva Andersson
Sven-Olof Edvinsson