Besöksadress:

Umeå Folkets Hus

Skolgatan 59

903 29 Umeå

Postadress:

Umeå Folkets Hus

Box 466

901 09 Umeå

Boka konferens: 090 - 15 62 30

Växel och reception: 090 - 15 62 00

Restaurang Äpplet: 090 - 15 62 44

Ständiga förbättringar

Hos oss jobbar vi ständig med att möjliggöra för alla att delta fullt ut i aktiviteter i huset. Eftersom huset har några år på nacken arbetar vi efter ”passa-på- principen” vilket innebär att tillgänglighetsbrister alltid står i fokus och åtgärdas vid renovering eller ombyggnationer.

Tillgänglighet i vårt hus

Hos oss jobbar vi ständig med att möjliggöra för alla att delta fullt ut i aktiviteter i huset. Eftersom huset har några år på nacken arbetar vi efter ”passa-på- principen” vilket innebär att tillgänglighetsbrister alltid står i fokus och åtgärdas vid renovering eller ombyggnationer.

Samtliga våningsplan och lokaler är idag tillgängliga via hissar, likaså alla anpassade toaletter. Ramper till scener finns dels fasta, dels anpassningsbara utifrån behov. Berätta om era behov och önskemål vid bokningstillfället så säkerställer vi att allt fungerar.

Restaurangen arbetar aktivt för att säkerställa god leverans med hänsyn till specialkost. Många människor måste äta specialkost på grund av till exempel överkänslighet mot viss mat, religion eller kanske behov av specialdiet på grund av sjukdom. Här hjälps vi åt genom att specialkosten anmäls av bokaren i god tid före arrangemanget. Kom ihåg att specialkost inte är samma sak som önskekost.

Hörhjälpmedel finns att tillgå i samtliga större lokaler vid behov. I vissa av lokalerna finns fasta hörslingor i andra behövs en personlig mottagare som hämtas i reception alt. garderob innan arrangemanget. I lokaler med fast hörslinga aktiveras denna endast vid behov så ange era önskemål vid bokningstillfället så hjälper vi er att säkerställa en lösning som fungerar för alla.

Fast Hörslinga finns i följande lokaler:

Miklagård

Grim

Petterson-Berger

Tonsalen

Loke

Hörhjälmedelssändare finns i följande lokaler (personlig mottagare med halsslinga hämtas i reception eller garderob vid ankomst):

Idun                    Kanal 1

Studion             Kanal 2

Äpplet               Kanal 4

Balder               Kanal 3