Besöksadress:

Umeå Folkets Hus

Skolgatan 59

903 29 Umeå

Postadress:

Umeå Folkets Hus

Box 466

901 09 Umeå

Boka konferens: 090 - 15 62 30

Växel och reception: 090 - 15 62 00

Restaurang Äpplet: 090 - 15 62 44

Välkommen till oss
för en konferens med miljön i åtanke.

Umeå Folkets Hus
Klimatkompenserar för våra gäster. Är en svanenmärkt anläggning. Har utvecklat ett S.M.A.R.T matkoncept Vi gör skillnad, tillsammans! Vår ambition är att vara en miljövänlig mötesplats.

Miljöfrågor är viktiga för oss!

Umeå Folkets Hus ska genom ökad kunskap och medvetenhet göra bra miljöval, förbättra resurshushållningen och utveckla lösningar som är långsiktigt hållbara. Kretsloppstanken och de fyra systemvillkoren ska vara vägledande i våra ansträngningar för en ständigt förbättrad miljö. Genom miljöarbetet tar Umeå Folkets Hus sitt ansvar i strävan att uppnå ett mer ekologiskt uthålligt samhälle. 1. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. Detta innebär att vi måste styra om verksamheter och drastiskt minska vår förbrukning av olja, metaller och mineraler. 2. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. Detta innebär att vi inte får sprida ämnen som till exempel svårnedbrytbara bekämpningsmedel i naturen. Dessa konstgjorda ämnen kan naturen inte bryta ner och de förgiftar vatten, marker och djur. Utsläppen av naturliga men skadliga ämnen som till exempel kväveoxider måste minska kraftigt. 3. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk undanträngning genom överuttag eller manipulation. Detta innebär till exempel att vi inte urskiljningslöst får hugga ner skogar eller bygga vägar och städer på bördig jordbruksmark, eftersom träd och växter är nödvändiga i kretsloppen. 4. I ett hållbart samhälle är hushållningen med resurser så effektiv och rättvis att mänskliga behov tillgodoses överallt. Detta innebär att vi måste fördela jordens resurser rättvist, så att hela världens befolkning kan leva gott. Vi måste sluta att slösa med energi och material. Vi måste också återanvända produkter och återvinna material från uttjänta produkter.

Umeå Folkets Hus ska:

• Minska miljöpåverkan av vår verksamhet avseende resursförbrukning och transporter samt utsläpp till luft och vatten. • Bidra till att höja miljökompetensen såväl hos den egna personalen som hos leverantörer och gäster. • Beakta miljöaspekter vid inköp och upphandlingar. • Följa tillämpliga lagar och förordningar. • Bedriva ett öppet, kontinuerligt och förebyggande miljöarbete. • Genom information upplysa våra gäster och leverantörer om vårt miljöarbete.

Vi klimatkompenserar tillsammans

Som en del i vårt arbete att skapa en miljövänlig mötesplats, klimatkompenserar vi för våra heldagsgäster. Att klimatkompensera en gäst hos oss kostar 2kr/dag och person (enligt beräkningar av hållbarhetskonsulter vid Esam). När du bokar en heldagskonferens hos oss lägger du en miljöavgift på 1kr/deltagare och vi går in med lika mycket – vilket dubblar effekten av din miljökompensation. Välkommen att boka din konferens med oss. Vi gör en fin insats, tillsammans.

Svanenmärkt konferens

Det glädjer oss att utöver våra restauranger som varit svanenmärkta sen 2008 nu kunna säga att hela vår anläggning är certifierat svanenmärkt. Som en av ett femtontal  anläggningar i landet är vi stolta över att kunna erbjuda ett miljövänligare alternativ när du bokar din konferens eller middag. Vi vill kunna erbjuda ett miljövänligare alternativ att konferera och arbetar kontinuerligt med att se över och förbättra vår miljöpolicy för att bli ännu grönare och ännu mer klimatsmarta.

S.M.A.R.T matkoncept

Undvik både blodsockerdipp och den annars oundvikliga energidipparna som smyger sig på under dagen med vårt S.M.A.R.T mat koncept med en god meny som är särskilt framtagen för att hålla energinivån hög under hela er konferens. Nyttigt, gott och ger en riktig energikick när det behövs som mest. Fantastiskt god mat med mindre tomma kalorier och fler ekologiska varor som är levererade till oss på ett transportsnålt sätt för att minska utsläpp.