Besöksadress:

Umeå Folkets Hus

Skolgatan 59

903 29 Umeå

Postadress:

Umeå Folkets Hus

Box 466

901 09 Umeå

Boka konferens: 090 - 15 62 30

Växel och reception: 090 - 15 62 00

Restaurang Äpplet: 090 - 15 62 44

Res klimatsmart till Umeå.

Gröna resor:
Grönare resor med SJ.
Miljötaxi med Eco Taxi.
Gröna landningar med Malmö Aviation.

 

Res klimatsmart till Umeå.

Gröna resor:
Grönare resor med SJ.
Miljötaxi med Eco Taxi.
Gröna landningar med Malmö Aviation.

Gröna resor

Nästan alla tåg i Sverige är eldrivna. Och SJ köper endast förnybar el från vatten- och vindkraft till tågen. Det innebär att produktionen av elen till tågen orsakar minimala utsläpp. Räknat per person motsvarar till exempel utsläppen av koldioxid under en resa mellan Stockholm och Göteborg utsläppen från tre milliliter bensin. Alla resor med SJs eltåg uppfyller Naturskyddsföreningens krav för Bra Miljöval, världens tuffaste miljömärkning.

Varje dag reser närmare 110 000 personer med SJs tåg till runt 350 destinationer I Sverige. 2007 omsatte SJ AB 8,3 miljarder kronor. 4 000 SJare arbetar för att tågresan ska vara enkel, bekväm och trygg. SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval – de uppfyller världens tuffaste miljökrav

Gröna landningar

Resorna till och från Umeå ingår självklart i konceptet Gröna möten. På Umeå Airport arbetar man aktivt för att införa så kallade gröna landningar.

– En grön landning innebär att man gör en jämnare nedfart från maxhöjden. Nedfarten påminner om glidflygning och sker med motorerna på mycket låga varv. På så sätt minskar både bränsleförbrukning och buller, säger flygplatschef Karin Larsson-Tängden. Redan idag sker många landningar på detta sätt i Umeå.

Umeå flygplats blev miljöcertifierad redan 1999 som första flygplats i Skandinavien.
– Vi arbetar aktivt för att skapa de bästa förutsättningarna för grön landning i Umeå och vill gärna göra vad vi kan för att leva upp till den miljöhänsyn som präglar Gröna möten.

Malmö Aviation är miljöcertifierat!

Att ständigt bli bättre är något vi prioriterar även i vårt miljöarbete. Därför är vi stolta över att vi, som enda reguljära flygbolag, nu är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Miljöcertifieringen innebär att vi har full kontroll på hur vi påverkar miljön och att vi åtagit oss att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Det gör vi löpande genom vårt miljöledningssystem som mäter, registrerar och följer upp vår totala miljöpåverkan.

Malmö Aviations miljömål är satta inom de områden där vi har som störst miljöpåverkan; utsläpp till luft, buller, avfall och våra inköp.

Miljötaxi

Eco Taxi
Ecotaxi är ett taxibolag i Umeå som fokuserar på en stark miljöprofil, men utan att kompromissa på priserna eller servicen. Alla Eco taxis bilar är självfallet miljöbilar.

Umeå Taxi – miljötaxi för björkarnas stad
Umeå Taxi bedriver sitt miljöarbete genom att ständigt sträva efter att minska och förebygga föroreningar i luft, mark och vatten. Det sker bland annat genom att använda bilar, drivmedel, oljor och däck av högsta miljöklass.