Besöksadress:

Umeå Folkets Hus

Skolgatan 59

903 29 Umeå

Postadress:

Umeå Folkets Hus

Box 466

901 09 Umeå

Boka konferens: 090 - 15 62 30

Växel och reception: 090 - 15 62 00

Restaurang Äpplet: 090 - 15 62 44

 

NYA TIDER, NYA MÖTEN

 

Rådande tider har snabbat på utvecklingen med digitala möten och tvingat oss in i att prova på nya sätt att mötas. Vi har fått lära oss att ha möten via Zoom, Teams, Skype och många andra plattformar som utvecklats i snabb takt. Att de digitala lösningarna är här för att stanna är alla överens om men hur kan vi dra nytta av tekniken i framtiden när vi kan ha fysiska möten igen?

Vi har gjort en förenklad uppdelning av tre olika typer av möten som vi tror kommer att bestå och som kommer att hjälpa oss att effektivisera och göra möten/ konferenser mera tillgängliga även för de som inte kan delta fysiskt. De tre typerna av möten kallar vi: Onlinemöte, Hybridmöte och Satelitmöten.

 

Onlinemöte

 Kanske den vanligaste typen av möte. Antingen är var och en uppkopplad med sin egen dator, padda, telefon eller så sitter några personer tillsammans i ett konferensrum anpassat med kamera, mikrofon och en större skärm uppkopplad med en annan grupp och/eller enskilda individer. All kommunikation sker i båda riktningarna dvs. alla kan höra, se och höras, synas för alla andra.

 

Hybridmöte

Ett hybridmöte är en blandning mellan ett fysiskt möte och ett digitalt. Det kan ex vara en utbildning där några av deltagarna deltar digitalt istället för fysiskt. Här kan man välja om man endast vill ”streama” innehållet från mötet så att de som deltar digitalt enbart kan se och höra, inte interagera. Det går också bra att spela in och ge andra möjlighet att se innehållet i efterhand när det passar. Man kan även ge de digitala deltagarna möjligheter att kommunicera och delta mera aktivt i mötet genom olika lösningar som chattar mm. Fördelen med ett hybridmöte är att man i princip kan ha oändligt med digitala deltagare som tar del av mötet. Det fysiska mötet sker i en lokal anpassat med videokameror, mikrofoner, ljus mm. allt för att kunna göra en bra produktion. Hybridmötet fungerar även bra för att dela med sig av en större konferens där man vill sprida innehållet till deltagare som inte är fysiskt på plats.

Satelitmöte

Om man är uppdelad på olika platser i landet och vill ha en gemensam konferens kan man göra det genom ett satelitmöte. Olika ”hubbar” i landet har fysiska möten som kopplas samman digitalt. Även här behövs lokaler med rätt förutsättningar som kan tillhandahålla kameror, ljus, ljud, mixer mm. De olika ”hubbarna” kan sedan interagera med varandra och dela på innehåll, föredrag och seminarier. Genom satelitmötet bibehåller man till viss del det viktiga fysiska mötet med lunch, fikapauser samtidigt som man kan nå alla i en organisation med allt konferensen innehåller.

Olika möten, olika behov

Eftersom olika mötestyper har olika krav eller behov för att kunna genomföras på ett säkert och bra sätt kan vi erbjuda en studio anpassad för digitala möten. Ett online möte kan man administrera och sköta själv ifrån den plattform man själv känner sig trygg med, det vi tillhandahåller för online möten är konferensrum med anpassad teknik som kamera, mikrofon och skärm (flera kameror och mikrofoner om behovet finns). När kraven ökar på produktionen i hybrid- och satelitmöten utgår vi ifrån vår digitala studio som är förberedd med all nödvändig teknik som kameror, ljus, ljud, greenscreen mm. samtidigt som många kan delta fysiskt i möteslokalen. Är det en stor konferens så löser vi det i ex IDUN med plats för 1100 deltagare samtidigt som mötet är uppkopplat digitalt.

Ett digitalt möte kan gå från det enkla till att bli ett komplext tekniskt projekt. Ju fler funktioner och möjligheter man kopplar på desto mera krävande blir det. Av den anledningen är det viktigt att tänka igenom vad man vill med sitt möte och därefter kontakta oss för att gemensamt skapa bästa möjliga lösning.

Kontakta oss på tel: 090 – 15 62 30 alt. mail: bokning@umeafolketshus.se