Umeå Folkets Hus är den anläggning som vunnit flest (sju gånger) utmärkelser i kategorin Dagkonferensanläggning under SSQ Awards elvaåriga historia.

Umeå Folkets Hus åter på tronen som bästa Dagkonferensanläggning i SSQ Award 2012.

För sjunde gången (senast 2009) tog Umeå Folkets Hus hem det prestigefyllda SSQ Award-priset som bästa dagkonferensanläggning. I hård konkurrens med anläggningar från hela landet lyckades man plocka hem segern till Umeå. Utmärkelsen delades ut av Bengt Klaesson under en prisceremoni vid Möten & Events på Kistamässan i Stockholm den 20 februari 2013.

SSQ Award, Scandinavian Service and Quality Award är Sveriges största kvalitetsutvecklings-program inom hotell- och konferensnäringen med utvärdering av närmare 2000 faktorer hos de deltagande företagen. Sammanlagt 14 företag deltog i SSQ Award under 2012 då programmet genomfördes för elfte året.

Utmärkelserna baseras helt på resultaten av ett flertal undersökningar avseende service och kvalitet som genomförts av SSQ spridda under hela året 2012. Därutöver delade juryn ut hedersomnämnanden baserat på deltagarnas kvalitetsutvecklingsprocess i perspektiven; marknad, medarbetare, miljö och klagomålshantering.

- Det känns otroligt bra, en bekräftelse på att allt vårt hårda arbete med service, kvalité och miljö uppmärksammas genom nöjda kunder säger Håkan Bäckström vd för Umeå Folkets Hus.

Att sedan konkurrensen ökat de senaste åren allteftersom fler städer upptäckt hur viktig en väl fungerande kongressanläggning är för besöksnäringen i en stad gör de hela ännu bättre fortsätter Håkan.

Under 2013 kommer en utbyggnad av Umeå Folkets Hus att ske med syfte att öka kapaciteten för såväl konferens som kultur. Projektet innebär att Umeå Folkets Hus blir den största kongressanläggningen norr om Stockholm med en kapacitet på ca 1150 personer.

- Att vi levererar en bra produkt är en förutsättning för att lyckas med det vi vill uppnå i framtiden så bättre start på det kommande projektet kunde vi inte få avslutar Håkan.

Hedersomnämnande

2002
För Umeå Folkets Hus förbättringsarbete ur personal och internt perspektiv.

2005
En anläggning som har vidgat innebörden av ordet miljöperspektiv till att även omfatta gästens hälsa, bland annat genom sin satsning på SMART- mat.

2006
En konferensanläggning som driver ett genomarbetat och konkret miljöarbete där man bland annat satsar på ständiga förbättringar inom energiförbrukning, råvaror och avfall. Miljötänkandet avspeglar sig såväl i hur anläggningen drivs som i hur gästen tas om hand.

2007
En konferensanläggning med ett ambitiöst, strukturerat och systematiskt miljöarbete. Satsningen på miljö och hälsa kommer i hög grad gästen till godo och bidrar till att gästerna
väljer just denna anläggning.

2008
Umeå Folkets Hus vidareutvecklar ständigt sitt miljöarbete. Varje del inom anläggningen har miljömål. Umeå Folkets Hus visar sitt nytänkande genom att samarbeta med närliggande fastigheter för en mer effektiv avfallshantering samt med miljömärkta transportföretag för att skapa grönare möten. Umeå Folkets Hus sprider miljökunskap genom att bjuda in gäster till miljöprojekt samt låta externa konsulter utbilda personalen.

2009
Umeå Folkets Hus har tydliga och mätbara mål för sin marknadsbearbetning. Anläggningen visar på nytänkande genom att använda sitt miljöarbete i marknadsföringen.
Det sker bland annat genom att lansera och sälja in miljökronan samt medvetandegöra miljöprofilen på marknaden.