I vår entrefoajé har unga konstnärer möjlighet att kostnadsfritt ställa ut sina alster två veckor i taget. Är du under 26 år har du möjligheten att ställa ut.

Ingen utställning pågår för tillfället.

Kontakt Ung Konst

Liselotte Ktistakis
Konstansvarig
090 15 62 00
Mail