Det händer mycket bakom kulisserna på en Svanenmärkt restaurang. Allt från åtgärder för att minska energi- och vattenförbrukning till ökat utbud av ekologiska och närodlade råvaror.

Svanen har landat på våra restauranger!

På den Svanenmärkta restaurangen pågår miljöarbetet hela tiden. Restaurangen har koll på sina leverantörer. Den har gjort satsningar för ett få ner sin energianvändning, den har utbud av närproducerad och ekologiskt odlad mat på menyn. Och personalen använder miljömärkta städ- och diskmedel.

En mer miljöanpassad verksamhet ger ofta möjligheter till minskade kostnader genom bland annat en minskad mängd emballage och avfall samt minskad energiförbrukning.

Vi tror att det finns många gäster som gärna vill välja Svanenmärkta restauranger.