Umeå Folkets Hus är den naturliga mötesplatsen i Umeå för kultur, konferens, mat och nöje. En arena för inspiration, nya idéer, kontakter och upplevelser.Välkommen till möjligheternas mötesplats!

Styrelsen för Umeå Folkets Hus

Ordinarie ledamöter
Ingela Wallrud, ordf
Janet Ågren
Margareta Rönngren
Mattias Larsson
Tommy Stark

Suppleanter
Peter Sedlacek
Östen Johansson
Tomas Lundmark
Sofia Olsson
Annette Andersson

Ordinarie ledamöter utsedda av Umeå Kommun
Mikael Berglund
Christer Åström

Suppleanter
Maria Lindvall
Marie-Louise Nilsson

Personalrepresentanter
Dennis Arvidsson
Per Löfström

Suppleant
Michael Allansson

Företagsledning
Håkan Bäckström
Hans Falkstråle

Valberedning
Hans Lindberg
Erik Bergkvist
Christin Broman
Eva Andersson
Sven-Olof Edvinsson

Miljö

Håkan Bäckström
VD
090 15 62 10
Mail