Stipendium från Ideella Kulturföreningnen Barn & Ungdom.

2015 års utdelning

- Umeå Kulturförening Humlan - Pop Up

Fondens ändamål

• Ideella kulturföreningen barn & ungdom är en ideell organisation förankrad i Folkets Husrörelsens värderingar.

• Fondens verksamhetsområde är Umeå Kommun.

• Fonden har som ändamål att främja kulturintresset bland barn & ungdom. Målsättningen är att det skall leda till ökad delaktighet samt kunskaper om, och förståelse för, kulturen/konsten och dess villkor.

• Fonden lämnar ekonomiskt stöd till all kultur, i vid mening, som riktar sig till barn och ungdom i anknytning till Umeå-regionen.

• Fonden stöder i första hand föreningar och organisationer, men även enskilda som arbetar i enlighet med fondens målsättning och syfte.

• Ansökningarna behandlas en gång per år. Ansökningstid är under hela året.

Hur söker man?
Stämmer du/ni in på ovanstående beskrivning av stipendiets syften så formulera ner ett brev och skicka till nedanstående och beskriv din/er idé och en enkel sammanställning till vad pengarna skall användas till.

Ansökan

Umeå Folkets Husförening
Att: Annica Åström
Box 466
901 09 Umeå