Helt i linje med våra ambitioner att skapa en miljövänlig mötesplats klimatkompeseras våra heldagsgäster. Att klimatkompensera en gäst hos Umeå Folkets Hus kostar två kronor per dag och person enligt beräkningar gjorda av Esam.

Miljökronan

I våra paketpriser för endagsgäster ingår en miljöavgift på en krona per konferensgäst. Vi på Umeå Folkets Hus åtar oss att erlägga samma belopp vilket ger dubbel effekt på din satsade miljökrona.

Under 2016 sålde vi 22400 dagspaket vilket genererade nästan 44800 kr till WWFs arbete med att rädda Östersjön.

Vårt stödprojekt