Länge har Umeå Folkets Hus sponsrat kulturen i Umeå. Guldäpplet, som delats ut sedan 1986, är kanske det mest kända bidraget.

Vem får Guldäpplet 2017?

För 31:a året utlyser Umeå Folkets hus kulturstipendiet ”Guldäpplet”. Stipendiet kan tilldelas kulturpersoner inom i stort sett alla konstarter. Stipendiaten ska dock vara ung i sin konst som instiftarna uttryckte det.

Stipendiet omfattar ”Guldäpplet” i tavla samt 30'000 kronor.

Förslag till stipendiater tillsammans med några rader om kandidaten och dennes konst sändes senast 20 oktober 2017 till:

UMEÅ FOLKETS HUS
Box 466
901 09 Umeå


De senaste årens vinnare är:

2015 • Sofia Henricsson, musiker
2014 • Erika Vennberg, konditor
2013 • Armita Ghazinezam, illustratör
2012 • Samuel Muntlin, musiker
2011 • Frida Selander, musiker
2010 • Nathalie "Cleo" Missaoui, artist
2009 • Linda Baudin, glasblåsare
2008 • Björn Säfsten, dans
2007 • David Sandström, musiker
2006 • Frida Hyvönen, musiker
2005 • Carolina Miskovsky, musiker
2004 • Caroline Jonsson, formgivare smycken
2003 • Jimmy Ågren, musiker
2002 • Jens Jonsson, film
2001 • Solja Krapu, poesi
2000 • Stina Mårtensson, dans


Prisas den som prisas bör
Priset på 30 000 kronor delas varje år ut till en konstnär som är bosatt eller har anknytning till Västerbotten. "Ung i sin konst" är kriteriet.

Kanske är det mindre känt att Umeå Folkets Hus också stödjer organisationer eller enskilda personer som främjar kulturintresset bland barn och ungdomar. Ideella kulturföreningen Barn & Ungdom tar emot ansökningar under hela året.

Ansökan

Umeå Folkets Hus
Box 466
901 09 UMEÅ
Märk kuvertet "Guldäpplet"