Du märker det redan på planet, det sänker sig i en mjuk bana med motorerna nästan på tomgång. Miljötaxin som tar dig på sex minuter till Umeå Folkets Hus drivs med miljöbränsle. Konferensanläggningen erbjuder dig en klimatsmart konferensmeny från Svanenmärkta restauranger och på kvällen somnar du in på det likaledes Svanenmärkta hotellet.

Gröna möten

Så ser målscenariot ut för ett unikt Umeåsamarbete där målet är att kunna erbjuda kongress- och konferensarrangörer en miljöanpassad mötesplats. Under arbetsnamnet Grönare möten pågår just nu ett projekt för att miljöanpassa varje del i ett konferensarrangemang. För vår del är Gröna möten en fortsättning av vår satsning på hälsoriktig konferensmat där vi lanserat vår S.M.A.R.T.-meny. Steget från hälsa till miljö är ett naturligt steg, berättar Tomas Renkonen, sälj- och marknadsansvarig på Umeå Folkets Hus.

Umeå Folkets Hus har tagit hem Scandinavian Service and Quality Awards miljöpris tre år i rad, en position man gärna vill bevara. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas för att möta gästernas krav. Då miljöfrågorna blir allt viktigare för dem strävar vi självklart att ligga i framkant även här. Man kan säga att vi går från S.M.A.R.T. till klimat- S.M.A.R.T. Det innebär att vi både vill spara energi genom miljöhänsyn och ge energi genom hälsoinriktad konferensmat. Umeå Folkets Hus blev hösten 2008 klar med sin svanen certifiering av restaurangerna. De närliggande hotellen Best Western Hotel Winn och Hotel Scandic Plaza är sedan tidigare Svanenmärkta och ett stort antal taxibilar som drivs med miljöbränsle finns tillgängliga för konferensdeltagarna.

Resorna till och från Umeå ingår självklart i konceptet Gröna möten. På Umeå flygplats arbetar man aktivt för att alla landningar skall vara så kallade gröna landningar. En grön landning innebär att man gör en jämnare nedfart från maxhöjden. Nedfarten påminner om glidflygning och sker med motorerna på mycket låga varv. På så sätt minskar både bränsleförbrukning och buller, säger flygplatschef Karin Larsson-Tängden. Redan idag sker många landningar på detta sätt i Umeå. Umeå flygplats blev miljöcertifierad redan 1999 som första flygplats i Skandinavien.